Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia
MedGene - o nás

MedGene DNA testy otcovstva

Ponuka DNA testov otcovstva a príbuzenstva

  • základná analýza zahŕňa vyšetrenie 16 STR markerov vrátane určenia pohlavia osôb

  • pri potvrdení otcovstva garantujeme najmenej 99,99% pravdepodobnosť a 100% istotu pri vylúčení otcovstva

  • ak nedosiahneme štatistickú zhodu 99,99% pri potvrdení otcovstva, dodatočná analýza 21 STR markerov ZADARMO

  • ak je výsledok vylúčenie otcovstva, analýza z druhej vzorky pre potrvdenie výsledku ZADARMO

  • výsledok testu do 5 pracovných dní (s možnosťou do 48 hodín)

Ceny testov sa určujú podľa počtu vyšetrovaných osôb a testovaného materiálu. V cene DNA testu je zahrnutá bezplatná konzultácia, štatistické vyhodnotenie a písomný výsledok s pečiatkou odborného garanta.

MedGene DNA testy otcovstva

Cenník

Odberový set a zaslanie odberováho setu

ZADARMO

Test otcovstva (otec, dieťa)

AKCIA 190€ 160.00

Test materstva (matka, dieťa)

AKCIA 190€ 160.00

Test otcovstva (otec, dieťa a matka)

AKCIA 220€ 190.00

Test na určenie otcovskej línie
(Y-chromozóm - starý otec, vnuk..)

160.00

Test na určenie materskej línie
(X-chromozóm - stará mama, vnučka..)

160.00

Sesterský test

300.00

Súrodenecký test

250.00

Každá dodatočná osoba

+ 70.00

Vzorka iná ako stery z ústnej sliznice alebo krv *

+ 60.00

Expresná analýza **

+ 100.00

* (napr. žuvačka, nechty, zubná kefka, cigaretový ohorok, použitá hygienická vreckovka…) V prípade výberu alternatívnej vzorky nás neváhajte kontaktovať.

** výsledok testu do 48 hodín (s výnimkou víkendu a štátnych sviatkov) zo vzoriek steru z ústnej sliznice.

V prípade otázok a nejasností ohľadne testovania rôznych príbuzenských vzťahov nás kontaktujte.

MedGene DNA testy otcovstva

Interpretácia výsledkov DNA testov

Po zaevidovaní platby na náš účet Vám budú výsledky oznámené spôsobom vybraným v objednávke (telefonicky, e-mailom, poštou - doporučene, osobne) do 5 pracovných dní. Predmetom testu sú anonymizované vzorky, ktoré zákazník označuje na odberovom sete vždy iba všeobecnými výrazmi z oblasti rodinných vzťahov: otec, matka, dieťa, brat, sestra a pod., a ktoré sú rovnako použité vo výsledku. Keďže laboratórium nepozná identitu pôvodcu vzoriek, ktoré zakázník predloží na účely vykonania testu, nie je možné takýto výsledok použiť na súdne a iné právne účely.

MedGene DNA testy otcovstva

Súdnoznalecký DNA test otcovstva

V prípade súdnoznaleckých DNA testov otcovstva spolupracujeme s externým súdnym znalcom doc. Ing. Radoslavom Židekom, PhD., ktorý vykonáva znaleckú činnosť v odboroch genetika a potravinárstvo. Súdny znalec overuje identitu testovaných osôb a vykonáva odber DNA vzoriek (ster z ústnej sliznice) osobne. Výsledkom je súdnoznalecký posudok, ktorý je možné použiť pre súdne účely.

doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. je zapísaný v zozname súdnych znalcov (evidenčné číslo 914837), menovaných Ministerstvom spravodlivosti SR, ako expert v odvetví analýzy DNA, genetiky živočíchov a skúmania potravín. Link

Cena testu: 450 € (matka, dieťa, potenciálny otec)

V prípade záujmu si dohodnite termín a miesto odberu (v rámci SR) priamo so znalcom.

Kontakt:
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
tel: +421 903 522 112
e-mail: rado.zidek@gmail.com