Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia
MedGene - o nás

MedGene

DNA testy otcovstva
a príbuzenstva

DNA testy príbuzenstva - princíp

Pre overenie príbuzenstva osôb sa využivajú DNA testy. DNA analýza je jednoduchá, presná a štandardizovaná molekulárno-genetická metóda, ktorou sa dá jednoznačne potvrdiť alebo vylúčiť príbuzenský vzťah testovaných osôb.
Pri určovaní príbuzenstva, otcovstva, ale aj pri iných forenzných analýzach sa vytvára tzv. DNA-profil, na ktorý je potrebné len malé množstvo genetického materiálu. Vyšetrujú sa určité vysoko variabilné úseky ľudského genómu, tzv. mikrosatelity, ktoré pozostávajú z krátkych, opakujúcich sa motívov ľudského genómu. Vysoká variabilita (polymorfia) mikrosatelitov umožňuje geneticky jednoznačne rozlíšiť dvoch ľudských jedincov. Jedinou výnimkou sú jednovaječné dvojičky. Keďže každý človek zdedil polovicu genetického materiálu od matky a druhú polovicu od otca, môžeme cez DNA-profil jednotlivca posúdiť aj jeho rodičov.

Pre overenie príbuzenstva osôb sa využivajú DNA testy. DNA analýza je jednoduchá, presná a štandardizovaná molekulárno-genetická metóda, ktorou sa dá jednoznačne potvrdiť alebo vylúčiť príbuzenský vzťah testovaných osôb.
Pri určovaní príbuzenstva, otcovstva, ale aj pri iných forenzných analýzach sa vytvára tzv. DNA-profil, na ktorý je potrebné len malé množstvo genetického materiálu. Vyšetrujú sa určité vysoko variabilné úseky ľudského genómu, tzv. mikrosatelity, ktoré pozostávajú z krátkych, opakujúcich sa motívov ľudského genómu. Vysoká variabilita (polymorfia) mikrosatelitov umožňuje geneticky jednoznačne rozlíšiť dvoch ľudských jedincov. Jedinou výnimkou sú jednovaječné dvojičky. Keďže každý človek zdedil polovicu genetického materiálu od matky a druhú polovicu od otca, môžeme cez DNA-profil jednotlivca posúdiť aj jeho rodičov.

Proces objednania testu

Postup testovania

1

Objednanie odberového setu s objednávkovým formulárom telefonicky alebo e-mailom

2

Odoslanie odberového testovacieho setu v neoznačenej obálke na zachovanie vašej diskrétnosti

3

Odber vzoriek, vyplnenie formulára a následné zaslanie späť k nám do laboratória

4

Po zaevidovaní platby a obdržaní vašich vzoriek začatie DNA analýzy

5

Zaslanie výsledku do 5 pracovných dní vami zvolenou formou

Ako objednať DNA test otcovstva / príbuzenstva?

Telefón

+421 915 374742

Online

objednávka

Spolu s objednávkovým formulárom vám zašleme aj odberové sety na stery ústnej sliznice.
Prosíme vás, aby ste si pozorne prečítali naše obchodné podmienky.

AKCIA 190€

160test otcovstva

Otázky & Odpovede

Často kladené otázky

Čo je DNA?
DNA alebo aj deoxyribonukleová kyselina, je nositeľkou genetickej informácie, ktorá je zodpovedná za delenie buniek, rast a ich regeneráciu. DNA predstavuje dlhé vlákno, ktoré sa nachádza v jadre každej bunky ľudského tela (krv, vlasy, sliny, koža atď.) zvinutá do tzv. chromozómov. Každá ľudská bunka obsahuje 23 párov chromozómov, spolu 46 chromozómov, ktoré pochádzajú spolovice od matky (vajíčko) a spolovice od otca (spermia).
Ako fungujú testy otcovstva?
Pozdĺž celého vlákna DNA sú prítomné krátke, vysoko variabilné úseky nazývané mikrosatelity (STR). Analýza viacerých takýchto mikrosatelitov vytvorí unikátny DNA profil, pomocou ktorého sa každý človek dá odlíšiť od druhého. Dĺžky jednotlivých úsekov predstavujú „alely“, pričom platí, že pri potvrdení otcovstva je alela dieťaťa zhodná s otcovskou alelou. V opačnom prípade je otcovstvo vylúčené. Štandardne v DNA teste vyšetrujeme 16 mikrosatelitných systémov vrátane jedného, ktorým sa určuje pohlavie jedinca.
Aké vzorky sú potrebné pre analýzu testov?
Na analýzu testov otcovstva sa používajú sterilné vatové tyčinky, ktoré zasielame v odberovej sade zadarmo. Na samotný odber je potrebný ster z vnútornej strany líc predpokladaného- možného otca a dieťaťa. Ster od matky nie je vždy potrebný.
Alternatívne môžu byť použité aj vzorky krvi alebo iných materiálov ako napr. žuvačky, nechty, vreckovky, zubná kefka, cigaretové ohorky a pod.

Viac o typoch vzoriek

Sú testy naozaj spoľahlivé a anonymné?
Pravdepodobnosť otcovstva sa udáva ako štatistický výpočet (tzv. likehood-faktor) a pri pozitívnom výsledku je jeho hodnota najmenej 99,99 %. 100% pravdepodobnosť nemôže byť dosiahnutá, nakoľko je nepravdepodobné, že dvaja jedinci sa zhodujú vo všetkých 16 analyzovaných mikrosatelitoch. V prípade, že sa viac ako 2 markery nezhodujú, otcovstvo je prakticky vylúčené.
Je možné testovať aj novonarodené dieťa?
V našom laboratóriu vykonávame analýzu testov už narodených detí, avšak pri odbere vzoriek je potrebné, aby nebolo kojené materským mliekom aspoň 2 hodiny, aby nedošlo ku kontaminácii DNA s matkou.