Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky a na analýzu návštevnosti webových stránok. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia

Typy vzoriek na DNA test

Typy vzoriek na DNA test MedGene

Vďaka genetike a jej odboru forenznej analýzy vieme na základe DNA testov zistiť identitu ľudí či príbuzenstvo osôb. Nakoľko je DNA každého človeka jedinečná, dokážu ľudia nájsť svojich dávno stratených príbuzných alebo odhaliť rôzne rodinné tajomstvá pochované už desaťročia.

Odber vzoriek pre DNA testy otcovstva či príbuzenstva je neinvazívny a bezbolestný. Stačí len malé množstvo DNA, aby sme zistili, či sú testované osoby (najmä kombinácia otec a dieťa) v príbuzenskom vzťahu. Najčastejšie sa využíva ster sterilnými vatovými tyčinkami z vnútornej strany líc, ktorého DNA analýza vykazuje v laboratórnej praxi veľmi dobrú úspešnosť.

Ak takúto vzorku nemáme k dispozícii, je možné použiť aj inú vzorku ako vhodnú alternatívu k štandardným vzorkám slín. Alternatívne vzorky je môžné použiť, keď osoba, ktorá sa má podrobiť testu DNA nie je k dispozícii alebo je mŕtva. Od typu a kvality vzorky závisí úspešnosť vykonania DNA testu. Nie každá alternatívna vzorka je na DNA test vhodná a preto % úspešnosti analýzy je veľmi nízke. Takéto vzorky väčšinou obsahujú malé množstvo DNA, ich DNA je degradovaná, poprípade kontaminovaná inou osobou.

Vzorka Úspešnosť DNA analýzy
ster ústnej dutiny 90% a viac
krv 90% a viac
semeno 90% a viac
krvné škvrny na látke 60-90%
nechty 60-90%
tkanivo 60-90%
výter z ucha 60-90%
škvrny seminálnej tekutiny 60-90%
cigaretový ohorok (minimálne 3ks) menej ako 60%
elektrický holiaci strojček menej ako 60%
použitá hygienická vreckovka menej ako 60%
žuvačka menej ako 60%
kondóm menej ako 60%
tampón, menštruačné vložky menej ako 60%
zubná kefka menej ako 60%
plastový pohár (ster) menej ako 60%
slamka na pitie menej ako 60%
*vlasy s vlasovými cibuľkami (zväzok) menej ako 60%
kosť (exhumovaná) forenzná vzorka po konzultácii
zuby forenzná vzorka po konzultácii
*cumlík nevhodný - väčšinou kontaminovaný
*moč nevhodný - DNA sa rýchlo degraduje
*pot miminálne množstvo DNA
*genetický materiál nevhodný na analýzu

Odber krvi, keď má človek možnosť použiť ster z ústnej dutiny, nemá zmysel, lebo je invazívny a používa sa skôr na iné lekárske vyšetrenia. Vzorky krvi pomocou tampónov, krvných škvŕn na látke alebo papierovej servítke síce ponúkajú nižšiu úspešnosť (75%, v závislosti od toho ako stará je vzorka a kde bol materiál uložený), ale sú vhodnou bezbolestnou alternatívou.

V kriminálnych seriáloch je veľmi populárne robiť DNA analýzu z jediného nájdeného vlasu. Ten špecialisti vložia do prístroja a o pár minút majú k dispozícii profil páchateľa. V skutočnosti však vzorka vlasov nie je vhodná, nakoľko sa DNA nachádza vo vlasových cibuľkách, a teda pre analýzu testov otcovstva či príbuzenstva, by ste museli človeku doslova „vytrhnúť niekoľko vlasov“. Podobne aj chĺpky po voskovej depilácii nie sú ideálnym materiálom, hoci majú vlasové cibuľky. Je to preto, že pri depilácii vosk a iné chemikálie môžu znehodnotiť DNA. Ďalšou nevhodnou vzorkou na DNA test je moč alebo u detí použitá detská plienka. Moč obsahuje zmes vedľajších produktov ľudského tela vrátane amoniaku, kyseliny močovej a močoviny. Všetky tieto chemikálie spôsobujú rýchlu degradáciu DNA v moči.

Ďalším problémom, s ktorým sa pri analýzach stretávame, je kontaminácia vzorky inou osobou. Detské cumlíky, taktiež nie sú vhodné na DNA test, pretože napríklad rodičia môžu s cumlíkom manipulovať, čím ho kontaminujú svojou vlastnou DNA. Z tohto dôvodu je dôležité, aby si klienti boli istí, že s daným materiálom prišla do kontaktu alebo ho používala len testovaná osoba.

Testovanie alternatívnych vzoriek je náročné a vyžaduje si využitie špeciálnych chemikálií a metód, čo sa samozrejme odrazí na časovej dĺžke a cene DNA testu. Ak máte pochybnosti a otázky, vždy sa obráťte na spoločnosť zaoberajúcu sa testovaním otcovstva alebo príbuzenstva. Tá vám vie ponúknuť najlepšiu možnú radu o DNA vzorkách a jej alternatívach, o ktorých ste možno neuvažovali alebo o ktorých ste ani nevedeli.